Kim đo Renishaw A-5003-0035

Kim  đo Renishaw A-5003-0035 thiết kế theo kiểu thẳng được thiết kế để kiểm tra các tính năng đơn giản khi có thể tiếp xúc trực tiếp, không bị cản trở với bề mặt được đo.