Kim đo A-5000-7807

Kim đo A-5000-7807 M2 Ø2 mm ruby ball, stainless steel stem, L 10 mm, EWL 6 mm. Liên hệ Hotline: 0943 735 866 – 0888 814 889