Kim đo Renishaw A-5003-3603

Kim đo Renishaw A-5003-3603 kiểu thẳng được thiết kế để kiểm tra các tính năng đơn giản khi có thể tiếp xúc trực tiếp, không bị cản trở với bề mặt được đo.