Kim đo A-5003-0034 Renishaw

Kim đo A-5003-0034 Renishaw kiểu thẳng được thiết kế để kiểm tra các tính năng đơn giản bằng tiếp xúc trực tiếp, không bị khuất góc.