Kim đo A-5003-0036 Renishaw

Kim đo A-5003-0036 Renishaw được thiết kế kiểu thẳng, thân kim bằng cacbua vonfram có độ cứng tiêu chuẩn. Đầu kim bằng ruby.