Đế gá đồng hồ đo độ cứng cao su LAC-YJ

  • Đế gá đồng hồ đo độ cứng cao su LAC-YJ đặc biệt dành cho Máy đo độ cứng cao su A và cao su C (Máy đo độ cứng LX-A, LX-C)
  • Kim dễ đọc và hiển thị độ chính xác cao. Giá trị quay số: 0-100HA; Dải đo đề xuất: 10-90HA; Hành trình kim áp lực: 2,5 mm; Kích thước đầu kim: §0,79 mm
  • Sử dụng bệ kim loại có độ cứng cao thay cho bệ kính truyền thống, tránh hiệu quả các bệ kính dễ vỡ
  • Loại A (LX-A- 1): Thích hợp cho cao su nói chung, cao su tổng hợp, cao su lưu hóa, cao su mềm, da, sáp, v.v.