Máy đo 3D Coord3 MCT Starlight

Dòng Máy đo 3D Coord3 MCT Starlight cung cấp các CMM Giàn cỡ trung bình đến lớn, đáng chú ý vì tính ổn định cấu trúc và khả năng thích ứng tuyệt vời của chúng.