Máy phun muối ASLI

Giá máy phun muối, Máy phun muối ASLI có thể xác định khả năng chống ăn mòn của kim loại sắt hoặc phim vô cơ kim loại sắt hoặc thử nghiệm phim hữu cơ