Kim đo A-5000-7800

Kim đo A-5000-7800 được thiết kế kiểu thẳng. Dùng kiểm tra các tính năng đơn giản khi có thể tiếp xúc trực tiếp, không bị cản trở với bề mặt được đo.