Máy đo 3D thủ công Metrology

Máy đo 3D thủ công Metrology được được thiết kế trên bàn đá Granit siêu chắc. Đảm bảo hoạt động tốt nhất trong các điều kiện nhiệt độ và môi trường. Hệ thống điều khiển được tích hợp giúp máy có độ bền cao.