Máy đo 3D Coorld3 Ares

Dòng máy đo 3D Coorld3 ARES có chiều cao tổng thể được thiết kế thấp hơn các CMM trên thị trường, Thêm vào đó trên khung máy được tích hợp thêm sẵn phần hỗ trợ giảm thêm 100 mm.