MÁY ĐO 2D SOBEEK E300 , AC400 CNC, JINUOSH G400 ,E300 ,MÁY ĐO BIÊN DẠNG NHÁM CD140 Mahr