ĐÀO TẠO HIỆU CHUẨN NỘI BỘ LĨNH VỰC ĐỘ DÀI , NHIỆT ĐỘ, KHỐI LƯỢNG, MÁY CMM, MÁY ĐO 2D TẠI NƠI KHÁCH HÀNG