ĐO THUÊ SẢN PHẨM NHÀ MÁY . MÁY ĐO 3D CROMA 8106 MÁY ĐO 2D AC400 SOBEKK. MÁY ĐO ĐỘ DÀI ĐA NĂNG