Linh kiện máy đo: đầu đọc, USB 301, USB 302, camera