Đầu đo TP200 renishaw

Đầu đo TP200 renishaw TSE VN là công ty chuyên hiệu chuẩn, sửa chữa cung cấp các thiết bị đo.

Hiện nay TSE VN đã và đang làm stock (tồn kho ) các loại đầu đo,kim đo, máy đo 2D(VMS3020,4030..)

Với đội ngũ kỹ thuật nhiều năm kinh nghiệm trong mảng đo lường.