Kim đo A-5003-4177 Renishaw

Kim đo A-5003-4177 Renishaw thiết kế kiểu thẳng được thiết kế để kiểm tra các tính năng đơn giản, nơi tiếp xúc trực tiếp, không bị cản trở. Thân kim bằng gốm nhẹ nhưng rất cứng và cung cấp được xây dựng trong bảo vệ tai nạn.