CÔNG TẮC FN283-2-06,FN284-6-06 MÁY ĐO MITUTOYO, BỘ ĐIỀU KHIÊN PHC10