Máy đo độ tròn Aditya RMT – 2000, 2000 plus

Máy đo độ tròn Aditya RMT – 2000, 2000 plus ( Precirond 2000 & Precirond 2000 Plus)  là thiết bị lý tưởng để đo các bộ phận chính xác, nơi cần đo dạng hình trụ bên cạnh độ tròn.