Bộ điều khiển đông cơ M415B / M415B Micro Microstepping Driver

M415B là một trình điều khiển microstepping hiệu suất cao kích thước rất nhỏ dựa trên một trong những công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay.