TRUSCO LQ-95 thước đo góc

Gửi quý khách hàng.

Hiện nay công ty TSE Vn đang cung cấp cho hơn 400 khách hàng ở thị trường việt nam với các dịch vụ

1- Hiệu chuẩn

2- Sửa chữa

3- Cung cấp thiết bị đo

4- Đào tạo nội bộ

5-Tư vấn…

Với phương châm chăm sóc khách hàng dịch vụ tốt nhất, nhanh nhất.TSE VN đang làm lượng dự phòng thiết bị lớn tại kho nhằm phục vụ khách hàng nhanh nhất.

Hãy gọi 0943735866 để được phụ vụ 24/7

Trân trọng!

ĐỨC

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Trả lời