Máy đo Seven Ocean Accura IA

Seven Ocean Accura IA là dòng máy đo 2D tự động. Ứng dụng dễ sử dụng, thích hợp với dây truyền sản xuất hàng loạt. XYZ 3 trục CNC hoàn toàn tự động điều hướng bằng thao tác chuột.