Máy đo Easson SP-4030H

Easson SP-4030H được thiết kế đặc biệt để đo sản phẩm số lượng lớn lặp đi lặp lại đo lường, với tốc độ cao, hiệu quả cao và chức năng mạnh mẽ.