Máy đo 3D CMM Wenzel (3D COORDINATE MEASURING MACHINE)

Máy đo 3D CMM Wenzel (3D COORDINATE MEASURING MACHINE) là sản phẩm chính và chiến lược bao gồm các dồng máy LH, XORBIT, LH WITH ROTARY TABLE, LHF WITH ROTARY TABLE, LH HYBRID. Để biết thêm các sản phẩm mà TSE Việt Nam cung cấp xin vui lòng truy cập mục: Sản phẩm