Kim đo DM43809 cho máy biên dạng

Tên sản phẩm:Kim đo cho máy đo biên dạng

Mã sản phẩm ( Model / Code / Part No. ):DM43809

Đơn vị tính:Cái

Chiều dài:33.5mm

Khả năng đo lực:0.8 mN