Kim đo A-5003-2289 Renishaw

Kim đo thiết kế kiểu thẳng được thiết kế để kiểm tra các tính năng đơn giản khi có thể tiếp xúc trực tiếp, không bị cản trở với bề mặt được đo. Thân sợi carbon rất nhẹ và lý tưởng cho các ứng dụng có trọng lượng rất quan trọng.