Hiệu Chuẩn Digital Torque Meter

Hiệu Chuẩn Digital Torque Meter, Digital Torque Analyzer TONICHI, HIOS, ATTONIC, CEDAR…

Chuyên nhận mua bán, sửa chữa, hiệu Chuẩn Digital Torque Meter, Digital Torque Analyzer TONICHI, HIOS, ATTONIC, CEDAR…

 Digital Torque Meter
Digital Torque Meter

 

E. Description Maker Model Range
Digital Torque Meter 4000-DS100 HP-10 0~1 N.m/ 0.001 N.m
Digital Torque Meter HIOS HP-100 0.15~10N.m/0.01
Digital Torque Meter HIOS HIT-200 0.01N.m
Digital Torque Meter HIOS HT-100
Digital Torque Meter HIOS HM-1000 0-20N.m
Digital Torque Meter HIOS HM-100
Digital Torque Meter HIOS HP-20
Digital Torque Meter HIMAX HP-100
Digital Torque Meter SLD HP-100 0~100N.m/0.01N.m
Digital Torque Meter SUNLEADER HP-100 0 ~ 100 kgf.cm/0.1gk.cm
Digital Torque Meter MC HP-100
Digital Torque Meter GSK HP-10
Digital Torque Meter HIOS HM-10
Digital Torque Meter HIOS HP-100.C1
Digital Torque Meter HIOS HDP-5 0-0.5N.m/0.001N.m
Digital Torque Meter HIOS HDM-50
Digital Torque Meter KILEWS KTM-50S 50/0.5 kgf.cm
Digital Torque Meter TTC HP-10
Digital Torque Meter HIOS HDP-50 0.01 N.m
Digital Torque Meter ATTONIC ADT-C50
Digital Torque Meter DESOUTTER ALPHA D16 16/0.01 N.m
Mechanical Torque Meter TOHNICHI 3TM10CN
Torque Meter TOHNICHI 500DOTR 500kgf.cm/2
Digital Torque Tester CEDAR DIS 0~5N.m/0.01N.m
Digital Torque Tester KILEWS KTM-100 0.15~10N.m/0.01
Torque Tester MECMESIN ORBIS 6.5 N.m
Torque Tester CEDAR DI-4B-25 250/0.01 kgf.cm
Torque Tester TONICHI 2.4BTG 2.4kgf.cm/0.05
Torque Tester CEDAR DI-1M
Torque Tester CEDAR DI-9M-8
Torque Tester JAPAN 501391U 1~9kgf.cm/0.1
Torque Tester SUGISAKI CD-15M
Vortex-Xt Torque Tester MECMESIN ITC 6N.m Load:max 6 N.m
Torque Wrench Tester TOHNICHI DOT35N (5 – 35)/0.1 N.m
Torque Wrench Tester TOHNICHI DOT-35N (5 – 35)/0.1 N.m
Torque Wrench Tester TOHNICHI DOTE50N3 0~50N/0.01N
Torque Driver Tester TOHNICHI TDT600CN3-G 2 – 50 lbf.in
Digital Torque Analyzer SEHAN EZ-TORQ50I

Để được tư vấn rõ hơn về dịch vụ hiệu chuẩn tận nơi, vui lòng liên hệ:
Mr. Đức

Hotline: 0943735866
Email: tsevn2013@gmail.com
Zalo: TONY TRAN
Xem thêm các bài viết liên quan:
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Trả lời