Liên Hệ

Company name  TOUSEI ENGINEERING VIET NAM CO., LTD.(Công ty TNHH tousei engineering Viet Nam)
Head office 2 TEAM,XUAN BACH VILLAGE,QUANG TIEN HAMLET,SOC SON DISTRIST,HANOI CITYĐội 2,Thôn Xuân Bách, Xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội.
TelephoneFax

HP

84 -4-3582466884 -4-35824668

84-943735866

Address 2 TEAM,XUAN BACH VILLAGE,QUANG TIEN HAMLET,SOC SON DISTRIST,HANOI CITY

Sản phẩm thương mại

Trả lời