sửa máy đo CMM chuyên nghiệp

Là người đi đầu hãng  việt nam.

nay công ty TSE VN ra đời là trung tâm service chuyên hiệu chuẩn, sửa chữa, đào tạo máy đo.

trình độ cao, giá thành hợp lý.

Hãy gọi TSE VN 0943735866

trân trọng cảm ơn

Giám đốc

Trần sỹ đức

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Trả lời