Thước kẹp điện tử 16EWRi , thước kẹp điện tử 16EWR hãng Mahr- Đức