Thước kẹp điện tử 150mm hãng Mahr – Đức 16ER, 16EWR, 16EWRi