Thước đọc máy đo 2D Easson AS80 160, AS80 210, AS80 250.AS80 310,AS 640