Máy phân tích thành phần vật liệu Hitachi EA1000A III – Đã qua sử dụng