MÁY ĐO HÌNH ẢNH QUANG HỌC UNG-GAN-700 XYC-TEK, UNG-CNC-300,UNG-CNC-400 CÓ SẴN