Máy đo Easson SP3-3020

Máy đo Easson SP3-3020 được thiết kế đặc biệt để đo sản phẩm số lượng lớn lặp đi lặp lại đo lường, với tốc độ cao, hiệu quả cao và chức năng mạnh mẽ.