MÁY ĐO 3D QUANG HỌC TỰ ĐỘNG 20M10 – NEXTEYE (ĐÃ QUA SỬ DỤNG)