Máy cũ Hitachi EA1000A III – Máy phân tích thành phần vật liệu