DI CHUYỂN LẮP ĐẶT ĐÀO TẠO MÁY ĐO CMM HEXAGON, ACCRETECH ,DUKIN , MITUTOYO ,CHIEN WEI