Đầu đo , module cảm biến TP20 TP200 Renishaw dùng cho máy đo 3D CMM