ĐÀO TẠO SỬ DỤNG MÁY ĐO CMM HEXAGON ,FARO ,MÁY ĐO QUANG HỌC AC400 ,G400 VMS3020