MÁY ĐO QUANG HỌC JINUOSH G400 TÍCH HỢP ĐẦU ĐO CHẠM